Kategorie

Sauna Ogrodowa EBRO w kształcie beczki 2M - 10500 zl

Wyposażenie standard: 

- szkielet sauny danej d³ugoœci z bala œwierkowego gruboœci 45mm 
- długość sauny 300 cm ( po zewnętrzej)
- średnica      (+-)Ø 2,15 m
- pokoj sauny 180 cm
- drzwi    zewnêtrzne    drewniane, drewniane z przeszkleniem, szklane ¿aroodporne przyciemniane 
- ³awki      olcha/œwierk
- kratka na pod³odze olcha/ œwierk 
- kana³ wentylacyjny
- okna z ty³u sauny ( 30x60cm lub 60x30cm)
- pokrycie dachu gont bitumiczny ( kolor do wyboru)
- impregnacja zewnêtrzna (kolor do wyboru)

Wyposa¿enie dodatkowo p³atne :
- piec opalany drewnem (odpowiednio dopasowany)
- piec elektryczny ( odpowiednio dopasowany)
- przeszklenie tylnej œciany do po³owy /ca³oœæ    +1800/+2800zl
- sauna z drewna sosnowego wersja Termo    + 2700 zl ( w zaleznosci od rozmiaru sauny)
- 6-czêœciowy zestaw akcesoriów do sauny + 300 zl
- drewniane wykonczenie w ksztalcie ³uków    przód i ty³ + 500 zl
- elektryka ( dwa oœwietlenia pod ³awkami w saunie+    oœwietlenie    zewnêtrzne)    + 300zl 
- transport/ monta¿      -cena uzgadniana indywidualnie 

Wykonujemy kazda konfiguracje pod indywidualne zamówienie – ponizej nasze przykladowe konfiguracje. 

Ceny sauny “EBRO” w wyposa¿eniu standard w pozosta³ych wymiarach:

Sauna 2m długości Cena netto: 10500 zł
Sauna 3m długości Cena netto: 12500 zł
Sauna 4m długości Cena netto: 14500 zł
Sauna 5m długości Cena netto: 16500 zł
Sauna 6m długości Cena netto: 18500 zł
Sauna 2m + 0,5m Taras  Cena netto: 12300 zł
Sauna 3m+ 0,5m Taras   Cena netto:  14300 zł
Sauna    4m+ 0,5m Taras  Cena netto: 16300 zł
Sauna 5m + 0,5m Taras  Cena netto: 18900 zł
Sauna 2m + 1m przebieralnia  Cena netto:  13500 zł
Sauna 2m + 1m przebieralnia + 0,5m taras  Cena netto: 15600 zł
Sauna 3m + 1m przebieralnia+ 0,5m taras   Cena netto: 17600 zł
Sauna 4m+ 1m przebieralnia + 0,5m taras Cena netto: 19900 zł