Kategorie

Sauna Ogrodowa REN w kształcie IGLO 3M - 12500 zl

Wyposażenie standard: 

- szkielet sauny danej d³ugoœci z bala œwierkowego gruboœci 45mm 
- podłoga: œwierk    22/28mm
- długość sauny 300 cm ( po zewnętrzej)
- szerokość sauny 220 cm
- wysokosć 240 cm
- pokoj sauny 230 cm
- daszek nad wejściem 30cm 
- drzwi    zewnêtrzne    drewniane, drewniane z przeszkleniem, szklane ¿aroodporne przyciemniane 
- ³awki      olcha/œwierk
- kratka na pod³odze olcha/ œwierk 
- kana³ wentylacyjny
- okna z ty³u sauny ( wymiar do ustalenia)
- pokrycie dachu gont bitumiczny ( kolor do wyboru)
- impregnacja zewnêtrzna (kolor do wyboru)

Wyposa¿enie dodatkowo p³atne :
- piec opalany drewnem (odpowiednio dopasowany)
- piec elektryczny ( odpowiednio dopasowany)
- przeszklenie tylnej œciany do po³owy /ca³oœæ    +1800/+2800zl
- sauna z drewna sosnowego wersja Termo    + 2700 zl ( w zaleznosci od rozmiaru sauny)
- 6-czêœciowy zestaw akcesoriów do sauny + 300 zl
- drewniane wykonczenie w ksztalcie ³uków    przód i ty³ + 500 zl
- elektryka ( dwa oœwietlenia pod ³awkami w saunie+    oœwietlenie    zewnêtrzne)    + 300zl 
- transport/ monta¿      -cena uzgadniana indywidualnie 

Wykonujemy kazda konfiguracje pod indywidualne zamówienie – ponizej nasze przykladowe konfiguracje. 

Ceny sauny “REN” w wyposa¿eniu standard w pozosta³ych wymiarach:

Sauna 2m długości                10500 zł
Sauna 3m długości                  12500 zł
Sauna 4m długości                  14500 zł
Sauna 5m długości                  16500 zł
Sauna 6m długości                  18500 zł
Sauna 2m + 0,5m Taras        12300 zł
Sauna 3m+ 0,5m Taras          14300 zł
Sauna    4m+ 0,5m Taras        16300 zł
Sauna 5m + 0,5m Taras        18900 zł
Sauna 2m + 1m przebieralnia    13500 zł
Sauna 2m + 1m przebieralnia + 0,5m taras    15600 zł
Sauna 3m + 1m przebieralnia+ 0,5m taras      17600 zł
Sauna 4m+ 1m przebieralnia + 0,5m taras 19900 zl